Efteruddannelsen vil give indsigt i hvilke dynamiske processer der præger et pars liv i hverdagen, følelsesmæssigt og i selve tilknytningen. Den vil give værktøjer til at påvirke samspillet.

Kursusleder og gennemgående underviser: Peter Kongshaug

Psykoterapeut MDP og parterapeut. Uddannet psykoterapeut på IIP i gruppe – og gestaltterapi. Uddannet familieterapeut på Kempler Institut. Tidligere underviser ved Psykoterapeutisk Institut, Gestaltterapeutisk Institut, Kempler Institut og erhvervskonsulent i forhandling. Privatpraktiserende psykoterapeut og parterapeut siden 1983. Specialiseret i parterapi fra 1998. Cand.mag.

Vi ved, at 43 % af alle par skilles (kilde: CPR – Det Centrale Personregister 2013). Det er et eksistentielt og samfundsmæssigt problem taget i betragtning, at menneskets biologi er gearet til langvarige relationer – og at langvarige relationer giver livet mening. Par søger ofte hjælp undervejs i parlivet – både før, under og efter et eventuelt brud. Der er derfor et stort behov for terapeuter, som har erfaring i at tale med par.

Mål
Intensiv efteruddannelse i parterapi har som mål at præsentere og videregive enkle, men virkningsfulde modeller, der dels kan samle parret gennem samtale, dels giver mulighed for positiv håndtering af hverdagens aftaler.

  • Indsigt i dynamikken i pardannelse og moderne partnerskaber, herunder personlige værdier, tilknytningsproblemer, partnerstrategier og essensen af den seneste forskning.
  • Viden om effektive parterapeutiske metoder, herunder værktøjer til at arbejde terapeutisk samt rådgive om hverdagsproblemer, emotionelle problemer og seksualitet, samt indsigt i, hvad der skaber en dyb følelsesmæssig balance i parforholdet.
  • Træning i den professionelle funktion som parterapeut og parrådgiver, herunder træning i EFT’s arbejdsmetode for par, Emotionally Focused Couple Therapy (EFCT) samt træning i evnen til at imødegå spontan, negativ partneradfærd.

Målgruppen
Potentielle for efteruddannelsen er psykoterapeuter og andre, der arbejder med intensive amtaler med par, og som ønsker at uddanne sig til at arbejde med parforholdsproblematikker, således at par kan støttes og styrkes i deres ønske om at skabe en unik og tryg base for deres kærlighed i en langvarig relation.

Det fagligt afsæt
Der bygges f.eks på erfaringerne fra gestaltterapi og tilknytningsteori, men også nyeste forskning med udgangspunkt i evidensbaserede modeller inddrages, nemlig Emotions Fokuseret Terapi (EFT) og Emotionally Focused Couple Therapy (EFCT) ved professor og Ph.D. Les Greenberg (York University) og professor Susan M. Johnson (University of Ottawa).

Undervisningens tilrettelæggelse
Undervisningen er opdelt i 5 moduler à 1-2 dage, med træning i konkret udførelse af parterapeutisk arbejde med supervision, understøttet af relevant teori.

Formen vil variere mellem uddybende dialog, forelæsning, hjemmelæsning/opgaver, øvelser, oplæg og gruppearbejde. Kendskab forudsættes såvel til aktiv lytning som til hhv. anerkendende og empatisk sprogbrug.

Forløbet vil præsentere en overskuelig skabelon til enhver parsamtale med respekt for og udgangspunkt i, at enhver parsamtale er unik, såvel som at ethvert par er unikt i sin egen balance. Alligevel kan der gives en ”trin for trin” tilgang til parsamtaler.

Læsegrupper
Mødes mellem modulerne og vil arbejde med opgaver/træning og fordybelse i læst materiale. Den engelske faglitteratur forberedes i læsegruppen.

Optagelse og tilmelding
Optagelse på uddannelsen forudsætter træning i psykoterapi. Det er gavnligt at have gjort sig bekendt med litteraturlisten inden start. Uddannelsen etableres ved 8 godkendte, tilmeldte. Ansøgning om optagelse sker ved fremsendelse af egen profil til Peter Kongshaug på peter@kongshaug.net

Tilmelding til Efteruddannelsen forår 2015 er åben.

Tid, sted, varighed og gennemførelsesdatoer
Nye hold starter igen september til december 2014 på min klinik i Jorcks Passage, København. Du kan vælge imellem et lørdag-søndagshold eller et torsdags-fredagshold.

Pris

Intensiv efteruddannelse i parterapi koster 5.900 kr. pr. deltager.

Kursus datoer for 2015:

7-8 februar

28. februar -01. marts

21-22. marts

18-19. april

9-10. maj

Kursusdatoer til overbygning – et 5 dages kurus:
11.05 – 15.05, Et 5 dages kursus. Læs mere om overbygningen her.

Tilmeld dig til Uddannelsen her.

Reklamer