Moduloversigt og litteraturliste:

Modul 1
Grundforståelse i et par
 

1. dag
Emner:
Introduktion. Pardannelsen: Hvorfor par? Begyndelsesfasen. Forelskelsen og gensidighedens dannelse. Spørgsmålet Hvem er “vi” ? afklares. Kodeforståelse. Hvad er konflikten mellem selvstændighed og gensidighed?

2. dag
Emner:
Hvad er et partnerskab? Om at være hverdagspartner, når partnerskabet virker. Hvad er interesser? Hvad er motivation? Hvad er afklaring? Hvilket udbytte er muligt? Mødet med følelsesmæssig ubalance. Hvordan afklarer parret uenigheder?
Afdækning af de lag af motiver og interesser, der er i spil mellem parterne.

Udbytte
• Forståelse for baggrunden til de generelle og de hverdagsprægede problemer.
• Viden om håndtering af partneradfærd.
• Introduktion til de særlige psykodynamiske processer, som er hverdagen for par.

Begyndende træning i parsamtalen. Læsegrupper dannes.

Modul 2
Tilknytning og intimitet

1. dag
Emne: Anvendelse af tilknytningsteori på voksne.
Emne: Tilknytningsmodellens betydning for arbejdet med par.
Foredrag og film om tilknytning.

2. dag
Præsentation af EFCT modellen.
Oplæg fra læsegrupperne og træning.

Udbytte
• Indsigt i tilknytningserfaringers betydning for intimiteten.
• Viden om, hvorfor så mange par vælger at blive skilt.
• Indsigt i EFCT.
• Erfaringsudveksling i grupper.

Træning i parsamtalen.

Modul 3
Parterapeutisk metodetræning med fokus på EFCT

1. dag
Emner: Parterapeutiske metoder og deres forskellige styrker og svagheder.
Gennemgang af forskellige retninger. Svar på, hvorfor vi har valgt EFT.
Gennemgang af Greenbergs EFT emotionsteori.

2. dag
Træning i parsamtaler.

Udbytte
• Introduktion til EFT’s arbejdsmetode på par.
• Trin for trin, fase efter fase indsigt i den parterapeutiske proces.
• Første praktiske øvelse med EFCT parmodellen.

Modul 4
Træning

Intensiv træning i parsamtaler.

Modul 5
Læring og evaluering

Hvad har jeg lært? Hvad ved jeg? Hvad kan jeg?

Forberedelse til afsluttende fællesevaluering.
Afsluttende evaluering.

 

Litteraturliste

Artikler til modulerne udleveres successivt til holdet:

  • Les Greenberg EFT kompendium.
  • Attachment Processes in Couple and Family Therapy. Susan Johnson. Guilford press 2006. Artikel 1, 3, 6. (Oversat)
  • Peter Kongshaug Parkompendium

Supplerende tekster:

  1. Få Ja når du forhandler. Roger Fisher & William Ury. Borgens forlag, 2003. Hos Atheneum boghandel.
  2. Tilknytningsteori. Broberg. Reitzels forlag 2008 (En grundig introduktion til tilknytningsteorien. Velskrevet og tilgængelig, med sine 300 sider får den det hele med)
  3. En sikker base. John Bowlby. Det lille forlag 2008 (Bowlby introducerer i disse foredrag, som sprogligt er meget præget af 1950 – 70’ernes respektfulde omgang med psykoanalysen, hele grundlaget for tilknytningsteorien. Særligt kapitel 5 – 8 er opsamlende og tydelige i deres pointering af hvad gode og dårlige tilknytningsforløb kan betyde. Han sætter her tilknytningsteorien på landkortet, så det aldrig mere kan forsvinde).
  4. Partnerskabelse. Åkerstrøm. Hans Reitzels forlag, 2006. Atheneum (Denne bog er en beskrivelse af partnerskabsdannelser mellem det offentlige og det private eller frivillige organisationer. Den er visse steder spændende for os, da den sætter ord på hvad et partnerskab er og hvordan det fungerer efter sin hensigt. Bogen kan kritiseres for at være skrevet meget akademisk, og er derfor ret svær sine steder (verbal tomgang).
  5. Kompendium baseret på Susan Johnson: Hvordan bliver du parterapeut.
 
Reklamer