Diverse udtalelser:

“Jeg føler mig bedre klædt på som parterapeut”

“Godt fagligt indhold, tryghed, Peters erfaring og engagement”“Indsigt i pardansen gennem EFCT, tilknytning og partnerskabet”

“Lav en overbygning, det her dur”

Uddannet psykoterapeut Amelevi Hounou:
Vedr. Efteruddannelse i parterapi ved Peter Kongshaug forår 2013.

Jeg har fra start følt mig vel informeret. Peter har informeret punktligt og meget præcist om, hvad vi skulle læse og forberede inden studiestart. 
Uddannelsen er bygget op med teori og praksis, herunder kan nævnes tilknytningsteorien og andre relevante teorier.I praksis gennemgår Peter teorien samt udfører opgaver og øvelser som er meget relevante i forhold til parproblematikker.

Peter gør meget ud af at undervise således, at alle på holdet er med i undervisningen og forstår, hvad der bliver drøftet. Det gælder både teoretisk og i praksis, hvor han kommer med eksempler på parproblematikker og løsninger.

På litteraturlisten er der en meget akademisk bog vedr. partnerskabelse, som er meget relevant i forhold til at forstå, hvordan partnerskabet ”burde” fungere og samarbejde. Denne bog har virket vanskelig at læse og forstå for mange af deltagerne på uddannelsen, men Peter har inden opstart af første undervisningsgang lavet resuméer og noter til bogen således, at den var nemmere at læse.Uddannelsen er bygget op over 4 gange, hvor vi grundigt og meget intensivt gennemgår de gængse parproblematikker og hvordan vi i praksis kan arbejde med par i terapi.

Jeg er meget begejstret for Peters måde at undervise på og for hans parterapeutiske kompetencer.

Det er tydeligt at høre, at Peter reelt gør en forskel i forhold til de par, der kommer i terapi hos ham. Peter er meget inspirerende som underviser, og jeg er sikker på at kunne anvende hans redskaber i parterapi med potentielle klienter. Jeg er deltager på Peter Kongshaug Parterapi efteruddannelse foråret 2013.

 

Susanne Larsen
Privatpraktiserende Psykoterapeut:
Jeg oplever Peter Kongshaug dybt professionel. Hans efteruddannelse er på
et yderst højt niveau. Peter formår at møde mig med en særlig nysgerrighed,
når vi er i dialog; jeg fornemmer, at Peter prøver at kravle ind under ord og 
vinklinger for at finde ud af, hvad jeg præcist mener, for derfra at folde emnet
ud og kærligt støtte mig til indsigt, udfordringer og udvikling.

Peter formår at
have en personlig tilgang til mig, til trods for at hele holdet er med, og alle får
noget ud af det. Det vil sige, at hver enkelt deltager på holdet er et potentiale
for en case, så undervisningen bliver både meget personlig og inddrager hele
holdet; undervisningen bliver meget personlig. Det betyder, at det hold jeg
deltager på, lynhurtigt blev en stor gruppe. På forunderlig vis lærer vi
hinanden meget hurtigt at kende. Jeg er Peter Kongshaug dybt taknemmelig.
Peter Kongshaug får mine varmeste anbefalinger.

 

Reklamer