Et udviklingsforløbParterapi er et samtaleforløb
til udvikling af jeres parforhold

Samtalerne foregår i min konsultation i Jorcks Passage ved Strøget,  4 min. gang fra Nørreport Station.

Pris Parterapi (2 personer) 80 minutter kr. 1200,-
Pris Enesamtale (1 person) 80 minutter kr. 1000,-
Gruppeterapi, kontakt mig for nærmere.
Evt. nedsat pris for enesamtaler med studerende, kontakt mig for nærmere.

Gennem samtalerne kan I genopdage jeres forhold hver især:

  • Ny forståelse af hinanden.
  • Større tryghed i kontakten.
  • Bedre afslutning på konflikter.
  • Større fortrolighed med forskelle.

Forløbet genskaber det gensidige overblik, lukker op for ny tillid og intimitet, idet der brydes med en kommunikation der bygger på sårede følelser og skuffede forventninger.

Først skal vi opbygge en alliance med hinanden

Så vi trygt kan snakke om jeres forståelse hver især og følelsesmæssige reaktioner på samspillet – også selvom reaktionerne er negative. Samtalerne og jeres indsats giver fortrolighed med de dybere følelser og synliggør det adskillende mønster i jeres samspil. Når I har set jeres mønster, kan I være sammen om bryde det.

Den nye indsigt vil føre til lytten ind til sig selv og til en ny søgen efter den anden. Intimiteten kan genopstå.

Jeres nye situation med parterapi medfører flere typer ændringer, f.eks.

  • Samhørighedsfølelsen styrkes gennem handlinger, begge kan anerkende.
  • Tilgængeligheden øges gennem dybere indsigt i den andens motiver.
  • Fortroligheden giver større troværdighed i omsorgen.
  • Større effektivitet i håndtering af negative oplevelser.

Ingen kan på forhånd vide, hvor mange samtaler der skal til, men allerede efter første gang, går de fleste par hjem med stumper af ny forståelse. 90% af de par, der søger hjælp, synes det har forbedret deres forhold. Også undersøgelser bekræfter, at de fleste synes, det har været gavnligt at søge hjælp.

Parterapi er en mulighed, der kan gøre parforholdet til en tryg havn og sikker base for partnernes liv.

Mange mænd finder min facon god til at opdage, hvem de lever sammen med, og hvad et parforhold kan være – også for dem.

Forberedelse

Inden samtalerne starter, vil jeg bede jer begge skrive til mig. Jeg vil gerne vide lidt faktuelt om jeres forholds historie, jer selv og nogle ord der beskriver,  hvad I vil tale om.

Reklamer