Tanker om parforhold

Et parforhold er en ambitiøs relation 

Ingen anden relation, vil så meget, skal så meget, kan så meget

Et parforhold er udfoldelsen af vore største drømme, rigeste erfaringer og største udfordringer. Men det er bestemt også en nøgtern hverdag præget af aftaler og begrænsninger

Ingen anden relation giver os større tryghed, gør os mere sårbare – og skaber dybere afsavn. Parforholdet er i sandhed ambitiøst

Succesen afhænger af, om man kan overgive sig til det, forholdet skaber, og til den anden. Overgivelse er ikke passiv accept, men den aktive indsats, der håndterer de afvigelser, der hele tiden forstyrrer, hvad man ønsker og hvad man lover hinanden.

Parforholdet fungerer på sine egne betingelser

Det unikke samspil der skabte forholdet, udviklede også forventninger til, hvad man vil, skal og kan sammen. Men hverdagens møder har bestemt også dannet forholdets egne spilleregler for, hvordan man tackler hinanden og de opgaver der skal løses. Ethvert forhold har sin egen historie. Ønsket om en fælles fremtid og evnen til at udvikle betingelserne for morgendagens samliv er uløseligt forbundet med evnen til at kunne lave denne fælles historie. Tilfredsstillelsen skal være gensidig. Forudsætningen for denne succes ligger kun i evnen til at komme udenom sig selv. Og til at være den første der gør det. Man skal hele tiden kunne genfinde sin forelskelse

Lever kun af sin egen succes

Parforholdet er en gåde! Det er en opgave, der skal løses. De oplevelser, der virkelig rykker, er dem, hvor begge føler at konflikten og den fornyede overgivelse til forholdet giver mening. Ikke kun i forholdet til hinanden, men også i den indre dialog, hvor man skal stå til regnskab overfor sig selv om, hvad man laver med sit liv

Når alt det er på plads, – så har man et godt parforhold

For at den skal gå op – har man nogen gange brug for lidt hjælp. For et parforhold er altid to selvstændige personers væsentligste livsprojekt. Begge er sig meget bevidst, at de vil have et godt liv. Og når det mål tabes af sigte kan samlivet også blive den scene hvorpå de mest uhæmmede følelser spilles ud. Man kan havne der, hvor den anden er blevet, ja, ens største modstander. Spillereglerne duer ikke mere. Der er sagt fra. Begge er vendt tilbage til blot at være sig selv med en skuffet drøm og en uoverkommelig følelse af modvilje

Kærlighed i sig selv skaber ikke lykken. Den giver kun accepten af den anden. Lykken kommer når man virkeligt opdager, at begge har fået en plads hos hinanden.

LÆS MERE: publicerede artikler om parforhold