Parterapiens forløb

Parterapi - hvordan foregår det i praksis?

Parterapi er et samtaleforløb der løser kriser og udvikler jeres parforhold
Samtalerne foregår i min konsultation på Kirkvej 2B i Ordrup. Vi kan også mødes på zoom.

1. Gennem samtalerne genopdager i jeres forhold og opdager nye veje til fælles forståelse og løsning af konflikter eller temaer.
Par fanges i samspil som vækker stærke negative følelser. Der er ubalance og man påvirkes af den andens “forkerthed”.  Der er krise, måske tanker om skilsmisse eller ophør, måske jalousi, gennemgående uvilje eller noget helt andet. Parterapi virker, når samtalen åbner, hvad der er lukket, og fjerner, hvad der står i vejen. Overordnet søger jeg at genskabe det gensidige overblik, lukker op for ny tillid og intimitet: Jeg søger at bryde med kommunikation der skaber afstand, den der bygger på sårede følelser og skuffede forventninger. Dem snakker vi direkte om, ikke indirekte.

Jeg bruger en unik sammensætning af de mest virksomme metoder, som giver de mest effektive resultater.  

Vi arbejder målrettet sammen for at finde nye veje, indtil der er opklaring og løsning. Alle indhenter ny forståelse, nogle træffer en svær beslutning.

2. Forberedelse til første møde
Først finder vi en tid. Når vi starter er det min vigtigste opgave at få en fornemmelse af hvem jeg skal møde, og hvordan jeg “finder jer”. Derfor forbereder jeg mig Inden vores første samtale, så jeg vil bede jer begge hver især skrive til mig, cc/ hinanden:

  • Lidt faktuelt om hvem I er
  • Lidt om hvordan I hver især ser jeres parforholds historie, hvad I har skabt.
  • Og selvfølgeligt nogle ord om hvad I vil tale om.

Samtalen varer 60-90 minutter. 

3. Ved første møde opbygger vi en tryghed med hinanden
Det kan være en stor mundfuld at snakke om helt private svære ting med en fremmed. Så når vi mødes første gang snakker jeg derfor først med jer mest hver især om jeres forståelse og følelsesmæssige reaktioner – også selvom de er negative. Så jeg ved, hvor I står, mærker jer, passer på, at vi kan være sammen, selvom det er nyt område vi afdækker. Samtalen og jeres indsats giver fortrolighed med de dybere følelser og synliggør det adskillende mønster i jeres samspil. Vi vil hurtigt kunne se jeres samspilsmønster, så I sammen kan gøre noget nyt, frem for bare at gentage noget der ikke dur.

4. Resultater af parterapien
-Ny forståelse af hinanden.
-Bedre håndtering af konflikter.
-Mere nærhed.
-Bedre og mere tryg håndtering af jeres forskelle.
-Større tryghed i jeres kontakt.
-Og selvfølgelig personlig afklaring.

-men I vil også opleve andre typer ændringer i jeres forhold:

  • Samhørighedsfølelsen styrker gennem handlinger, som i nu begge kan anerkende.
  • Jeres nye og bedre kontakt giver dybere indsigt i den andens motiver.
  • Fortroligheden giver større troværdighed i omsorgen for hinanden.
  • Generelt større effektivitet i håndtering af negative oplevelser.Mere lytten ind i hver af jer og fornyet energi til søgen og forståelse for hinanden.

 

5. Ændring skal have hjælp og tid – Hvor mange timer skal I bruge?

Bedst er det at I lover hinanden et vist antal samtaler, gerne mindst 5, selvom det kan være svært – det er jeg opmærksom på. Nedtrapning af dårlige følelser, plads til nye vaner, nyt perspektiv gøres ikke bare på et par enkelte timer. 

 

Mange mænd finder min facon brugbar for dem, når de vil opdage, hvem de lever sammen med, og hvad der virker for dem og deres parforhold.