Et nyt år venter – med en kold ryg eller varm favn

Bliv skarp på de 16 kompetencer der bærer vores stærkeste relation: Parforholdet

Du er ikke alene om at ville gøre det bedre.Folkeuniversitet udbyder her til foråret en foredragsrække: ”Relationskompetence – styrk dine relationer”. Introduktionen lyder således:

”Relationer er det vigtigste vi har. Hvordan vore relationer er, har direkte indflydelse på vores livskvalitet, trivsel på jobbet og vores helbred. Relations kompetence dækker over kunsten at kunne se og møde et andet menneske, som de er – uden at lave om på dem”. 
Folkeuniversitets forårsprogram for 2019.

Den tankegang kan også bruges til at undersøge vore kompetencer som kæreste i parforholdet. Lad os se lidt på det som driver et langvarigt parforhold. Måske kan det indgå i din overvejelse om, hvilke nytårsløfte du kan lave?

Kvaliteten af relationen
En definition på parforholdet kan være: Et parforhold er et partnerskab om at være kærester. Den opfattelse rummer såvel en holdning til selve samarbejdet, som gerne dagligt skal styrke og bekræfte den mere romantiske kærlighed, der i sin tid bragte parterne sammen. En kort opsummering af de kvaliteter begge parter spejler,  vil vise dig at parforholdet nok er den stærkeste relation vi kan indgå i.
 
Læs listen stille og roligt igennem, og se om du kan genkende noget her.
De 16 afgørende kvaliteter:
1. 
En respekt for min kærlighed til dig. Den er en æressag. Den begrunder en lang række af mine valg/fravalg, og især det, at jeg er sammen med dig.

2. 
En fornemmelse af en tæt forbindelse med den anden. Følelsen giver en tryg forståelsen af, at den anden er rigtig god for mig.

3. 
Jeg spejler fornemmelsen af en samhørighed, et vi, med min tillidsfuldhed. Vi bekræftes ved, at vi er tilgængelige for hinanden i en cyklus af bekræftende/afklarende respons.

4. 
Vi er et eksklusivt, unikt forhold, der kun findes ved os. Det ejes af os. Kun vi udfolder dette os. Vor forbundenhed kan kun skabes eller afsluttes af os.

5. 
Jeg har sagt ja til den anden. Den anden har også valgt mig – for ubestemt tid. Valget af den anden gøres betingelsesløst med ordene ” Jeg elsker dig”.  Deri betydningen: ” Du er elsket som du er”. Dette gensidige sproglige kærtegn er endnu et tegn på netop os.


6.
En sanselig, måske seksuel frigjorthed, der understreger en dybere, ubekymret hengivenhed. Begge giver vi og modtager dette frivillige, fysiske gengældte kropssprog. Det understreger, at der er en bagvedliggende kærlig intention imellem os.


7.
Sammen tager vi alle beslutninger i et ligeværdigt forhold til vore begges fordel og udnyttelse. Det begge har sagt ja til, er os. Alt andet er egoisme: -en trussel mod forholdet, der vil blive mødt med krav om ligeværdighed.


8.
En helt personlig fortroligheds partner, som jeg trygt kan fortælle mine hemmeligheder, reaktioner og meninger. Vi ved altid hvor hinanden “er”. Vi er hinandens livsvidner.


9.
En ressource i begges økonomisk, arbejdsmæssige, sociale virke.


10.
En praktisk partner til løsning af de simple og de store opgaver.

11.
Måske en god forælder for dine børn.


12.
En følelsesorienteret ven og en vidende, værdifuld og  ligeværdig med-debattør.


13.
En beskytter mod virkningen af mine svagheder.


14.
En udadtil loyal støtte, – en musketer. ”Du tager min ryg”


15.
En som kan sige inderligt undskyld, – ydmygt kan angre, fordi min velfærd er vigtig. Dette sammen med min tilgivelse er en ansvarlig reparation af trygheden i vor relation.


16.
En der på trods af uro i et eller flere parametre vil sige ” jeg elsker dig, selvom du er dum”.


Alle disse kompetencer er fødested for de reaktioner parterne har overfor hinanden, på godt og ondt. Begge søger at finde balancen med at kunne være i forholdet. Mange par har stort besvær med at få hele bredden og dybden i ønsket om et liv i kærlighed til at fungere på dagligt basis.

Som jeg ser det får par størst vanskeligheder der, hvor der er krav om fuldstændig følelsesmæssig spejling, og statisk empati til alt hvad man føler. Altså hvor ansvaret for ens psykiske ro, helt ligger hos den anden. Eller hvor manglende rummelighed for den andens facon, gør kontakten ubærlig.

Dernæst kan generel uopmærksomhed for vores partners dybfølte behov, opleves direkte krænkende. Mange glemmer hvilken gavnlig og frygtsom rolle de faktisk kan spille i den anden følelsesliv.

Nytårsfortsættet: Vil du lære de kompetencer du mangler?
Et parforhold er en invitation til dybere forandring. Kun her byder man sig selv til med hele butikken: Alt hvad man er jordisk, psykisk, følelsesmæssigt, ens viden og kunnen er med i pakken.  Så at lære sig de bærende kompetencer i dette ønske om samliv kan være en livslang proces.

Så mit nytårs spørgsmål til dig er derfor om du i nogle af disse 16 kompetencer hænger i bremsen. Tag en snak med din kæreste om det her – eller endnu bedre: gør noget ved det. Jeg håber at denne guide kan være en hjælp. Den kan nemlig også bidrage til at forstå, hvorfor der lige nu er en kold ryg i stedet for en varm favn.

Vi vil så meget med vores parforhold. Vi er forventningsfulde også selvom forholdet har år bag sig. Vi har blottet os til denne afhængighed, og synes risikoen belønner os, når forholdet føles værdifuldt gennem måden vi er sammen på.

Er du blevet inspireret til et nytårsfortsæt i arbejdet med dine udfordringer i din kærlighedsrelation? Det håber jeg.